021-61978000

مقالات تخصصی

خانه / حوزه مشاوره شغلی تحصیلی

889
0

ضرورت هدایت تحصیلی و شغلی

دانش آموزان زيادي هستند كه مايلند با استفاده از راهنمايي هاي مشاوريني كه به ابزارهاي سنجش و ارزيابي مسلح هستند، به بهترين انتخاب رشته تحصيلي دست يابند. متقاضيان ورود به دانشگاه­ها مي­توانند با كمك چنين ابزارهايي قبل از آغاز آموزشهاي عالي، بهترين و مناسبترين گرايش هاي ممكن را در چهارچوب رشته تحصيلي خود انتخاب كنند و افرادي كه هنوز در انتخاب حرفه مورد علاقه خود مردد هستند مي توانند به روشني خط حرفه‌اي را دنبال كنند كه در آن به رضايت شغلي دست يابند.

ادامه مطلب