09050942046

مجتمع آموزشی

خانه/خدمات/ مجتمع آموزشی

مجتمع آموزشی

پنلی برای مجتمع های آموزشی ایجاد گردیده که امکانات زیر در آن دیده شده است:

  • دسترسی به اطلاعات چندین مدرسه در یک پنل
  • گزارش گیری مقایسه ایی از فعالیت های آموزشی، اداری و پرورشی مدارس تحت پوشش
  • ارزیابی عملکرد مدیران، معلمان و سایر کادر مدارس تحت پوشش
  • مقایسه عملکرد دانش آموزان به صورت گروهی
  • مشاهده و مقایسه آمار غیبت دانش آموزان مدارس
  • مشاهده و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس
  • مشاهده و مقایسه آزمون های برگزار شده در مدارس
  • امکان برقراری ارتباط مستمر با مدارس از طریق مرکز پیام
  • امکان گزارش­گیری مجزا از تمام آنچه در داشبورد مدیریتی مدارس موجود است
  • امکان ارزیابی الکترونیکی از مدیران مدارس تحت پوشش