021-61978000

کتاب های انتخاب رشته تحصیلی

خانه / خدمات/ کتاب های انتخاب رشته تحصیلی

کتاب های انتخاب رشته تحصیلی

دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی

  • شامل ۹۷ عنوان در هشت گروه تحصیلی دانشگاهی (علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، زبان های خارجی)
  • جهت شناخت عمیق رشته های دانشگاهی
  • حائز امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش
  • دارای کاربرد ویژه برای مراکز آموزشی و کتابخانه ها

آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم

  • شامل ۱۸ عنوان پرطرفدار در پنج گروه تحصیلی دانشگاهی (پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، هنر، زبان های خارجی)
  • ویژه کنکوری ها
  • حائز امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش