09050942046

معرفی رشته های دانشگاهی (۸۳عنوان دانشنامه)

خانه/خدمات/ معرفی رشته های دانشگاهی (۸۳عنوان دانشنامه)

معرفی رشته های دانشگاهی (۸۳عنوان دانشنامه)

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان طی ۵ سال و با همکاری بیش از ۲۰۰ پژوهشگر اقدام به تهیه یک بانک جامع اطلاعاتی در ارتباط با رشته های تحصیلی دانشگاهی نموده است که یکی از محصولات آن ۸۳ جلد «دانشنامه معرفی رشته های دانشگاهی» در قالب ۸ گروه مجموعه می باشد.شایان ذکر است مجوعه های مذکور حائز امتیاز «کتاب مناسب» از وزارت آموزش و پرورش می باشند.

بخشی ار رئوس مطالب ارائه شده در این دانشنامه ها عبارتند از :

  • معرفی مراکز دانشگاهی
  • معرفی رشته ها و گرایش ها ( شامل بیش از ۳۶۰۰ رشته و گرایش)
  • معرفی موسسات پژوهشی (دسته بندی و معرفی بیش از ۷۶۰۰ موسسه و مرکز پژوهشی از سراسر جهان)
  • معرفی انجمن های علمی (شامل اطلاعات بیش از ۳۴۰ انجمن علمی کشور)
  • معرفی نرم افزارهای کاربردی
  • معرفی نشریات علمی( بیش از ۶۰۰ نشریه علمی داخلی و ۱۶۶۰۰ نشریه علمی ISI)
  • معرفی مشاغل تخصصی (فهرست بیش از ۱۲۰۰ شغل تخصصی)
  • معرفی سازمان ها و بنگاه های مرتبط