09050942046

سامانه عارضه یابی سازمان

خانه/خدمات/ سامانه عارضه یابی سازمان

سامانه عارضه یابی سازمان

بسته نرم افزاری تعاملی برای ارزیابی، عارضه یابی و استانداردسازی سازمان­ها و شرکت­ها

شامل ویژگی های زیر است:

 • ارائه گزارش وضع موجود سازمان در هر فرآیند به مدیران سازمان‏ها
 • تعیین فاصله سازمان از نقطه مطلوب در هر یک از شاخص ­های مربوط به هر فرآیند
 • تعیین موقعیت سازمان در هر فرآیند در محیط رقابتی
 • رتبه­ بندی سازمان­ های فعال در هر صنعت
 • معرفی نقاط مستعد بهبود در هر فرآیند و ارائه راهکارهای اولیه برای بهبود بر اساس بسته­ های تجویزی

  • مدیریت استراتژیک، بازاریابی و فروش

  بسته مدیریت استراتژیک، بازاریابی و فروش شامل خدمات ارزیابی و عارضه ­یابی کسب­ وکار از قبیل توسعه چشم انداز و راهبرد، طراحی و توسعه محصول، مدیریت فروش، برنامه­ریزی بازاریابی، مدیریت برند، مدیریت تبلیغات، تحقیقات بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری است.

 • مدیریت عمومی

  بسته مدیریت عمومی سازمان شامل خدمات ارزیابی و عارضه­ یابی کسب­ وکار از قبیل سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی، مدیریت روابط عمومی، برنامه ریزی و تصمیم گیری (تحلیل ویژگی های برنامه ریزان و تصمیم گیران)، خلاقیت و نوآوری، کنترل و نظارت و مدیریت بحران است.

 • مدیریت منابع انسانی

  بسته مدیریت منابع انسانی شامل خدمات ارزیابی و عارضه یابی کسب­ و کار در توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی از قبیل تجزیه و تحلیل و طراحی شغل، برنامه ریزی منابع انسانی، استخدام و کارمندیابی، آموزش و توسعه منابع انسانی، توانمندسازی نیروی انسانی، ارزیابی عملکرد منابع انسانی، مدیریت پاداش (حقوق و دستمزد) و مدیریت ارتقاء شغلی است.

 • مدیریت رفتار سازمانی

  بسته مدیریت رفتار سازمانی شامل خدمات ارزیابی و عارضه­ یابی کسب ­وکار از قبیل هدایت و رهبری، مدیریت تعارض، ارتباطات سازمانی، انگیزش شغلی، رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی است

 • مدیریت توسعه قابلیت­های کسب­ وکار

  بسته مدیریت توسعه قابلیت­های کسب و کار شامل خدمات ارزیابی و عارضه­ یابی کسب­ وکار از قبیل مدیریت فرآیندها، مدیریت پروژه، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت، مدیریت بهره وری، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست است.

 • مدیریت تولید

  بسته مدیریت تولید شامل خدمات ارزیابی و عارضه ­یابی کسب­ وکار از قبیل مدیریت تولید، کارسنجی و روش سنجی، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت لجستیک و مدیریت تعمیرات و نگهداری است.

 • مدیریت مالی

  بسته مدیریت مالی شامل خدمات ارزیابی و عارضه­ یابی کسب ­وکار از قبیل مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و امور مالی است.

 • مدیریت فناوری اطلاعات

  بسته مدیریت فناوری اطلاعات شامل خدمات ارزیابی و عارضه ­یابی کسب ­وکار از قبیل مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت فن آوری اطلاعات و  مدیریت انتقال تکنولوژی است.