021-61978000

کتاب های ویژه مشاوران شغلی – تحصیلی

خانه / خدمات/ کتاب های ویژه مشاوران شغلی – تحصیلی

کتاب های ویژه مشاوران شغلی-تحصیلی

جهت شناخت مناسب نظریه های کاربردی در حوزه مشاوره شغلی-تحصیلی و سامانه های مطرح هدایت شغلی-تحصیلی در جهان و معرفی سامانه منحصر به فرد «هشت»

راهنمای کاربردی مشاوره شغلی-تحصیلی با تاکید بر سامانه هدایت شغلی- تحصیلی (هشت)

  • کتابی کاربردی برای مشاوران تحصیلی و شغلی و دانشجویان رشته مشاوره

مدل ‌سازی و هنجاریابی سامانه هشت (هدایت شغلی-تحصیلی)

  • سند علمی پشتیبان اولین سامانه بومی هدایت شغلی-تحصیلی دارای تأییدیه از سازمان نظام روان نشاسی و مشاوره کشور
  • حائز امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش