021-61978000

اخبار و رویدادها

خانه / اخبار

100
0

کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی تحصیلی و مهارتهای مطالعه مفید در بوشهر

کارگاه برنامه‌ریزی تحصیلی+مهارتهای مطالعه مفید
ویژه: مشاوران،روانشناسان،معلمان،کارشناسان آموزشگاههای علمی و…
با اعطای گواهینامه از: سازمان نظام مشاوره و روانشناسی کشور

ادامه مطلب
69
0

برگزاری دوره آموزشی تربیت مشاور تحصیلی در استان البرز - شهریور ماه 1397

برگزاری دوره آموزشی تربیت مشاور تحصیلی در استان البرز - شهریور ماه 1397
در راستای توانمند سازی مشاورین در حیطه شغلی و تحصیلی
دارای مجوز رسمی بازآموزی از سازمان نظام مشاوره روانشناسی و مشاوره کشور و منطبق بر صلاحیت های حرفه ای NCDA

ادامه مطلب
59
0

دوره جامع آموزشی توانمند سازی مشاوران در حیطه  تحصیلی در کرمان

دوره جامع آموزشی توانمند سازی مشاوران در حیطه  تحصیلی برای دومین بار در کرمان همراه با کسب گواهینامه و صلاحیت مشاوره شغلی – تحصیلی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به همراه گواهی مجزا برای هر کارگاه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

ادامه مطلب