021-61978000

اخبار و رویدادها

خانه / اخبار

28
0

کارگاه 18 ساعته مشاوره شغلی و استعداد یابی تحصیلی خرداد ماه 1402

کارگاه 18 ساعته مشاوره شغلی و استعداد یابی تحصیلی خرداد ماه 1402
استفاده از آزمون های معتبر روانشناختی (بین المللی و داخلی) درهدایت تحصیلی و شغلی با تدریس آقای میثم شعبانعلی آسیابان

ادامه مطلب