021-61978000

سامانه مدیریت عملکرد نیروی انسانی

خانه / خدمات/ سامانه مدیریت عملکرد نیروی انسانی

سامانه ارزیابی و مدیریت عملکرد نیروی انسانی

سامانه طراحی شده شامل نرم ‌افزاری کاربردی به منظور پیاده ‌سازی فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان و ایجاد چرخه مدیریت عملکرد در سازمان است که به مدیران برای تصمیم ­گیری بهتر یاری می رساند.

  • قابلیت ایجاد انواع پرسشنامه ­های ارزیابی عملکرد برای کارکنان، مدیران و … برای مشاغل مختلف به صورت سفارشی
  • تعیین وضعیت عملکرد هر یک از افراد در بازه ‌های زمانی مختلف با توجه به اقتضائات بومی سازمان
  • نمایان ­سازی نقاط ضعف و قوت افراد همراه با دلایل ضعف عملکرد (به منظور استفاده در برنامه ‌ریزی­ های توسعه و آموزش کارکنان)
  • رتبه ­­بندی و امتیازدهی به افراد با توجه به کارایی آن ها در انجام وظایف محوله
  • تعیین الگویی کارا برای هر فرد در جهت تقویت و بهبود عملکرد فردی به کمک رویکرد تحلیل پوششی داده­ها
  • قابلیت اتصال و یکپارچگی با سایر سامانه­ های سازمانی نظیر: تایم شیت، سامانه‌ حقوق و دستمزد، توسعه کارکنان و …
  • قابلیت سنجش رضایت مشتری از کارکنان
  • و …

جهت دانلود کاتالوگ کلیک کنید