021-61978000

ویژه دانش آموزان،دانشجویان و اولیا

خانه / خدمات/ ویژه دانش آموزان،دانشجویان و اولیا

خدمات مشاوره ای ویژه دانش آموزان، دانشجویان و اولیا

مشاوره و هدایت شغلی-تحصیلی (سامانه هشت)

پس از شرکت افراد در آزمون هشت و دریافت خروجی آزمون در قالب راه نامه، ارائه خدمات مشاوره ای از ۳ راه مقدور خواهد بود:

  •  ارجاع فرد به مَراجع و مشاوران مورد تأیید مؤسسه؛
  • مشاوره تلفنی از طریق سامانه مشاوره تلفنی؛
  • ارائه مشاوره حضوری در مرکز مشاوره فرهیختگان جوان با هماهنگی قبلی.

مشاوره ­های راهنمایی تحصیلی و برنامه ریزی درسی؛ شامل:

  • مهارت­ های یادگیری: مهارت­ های مطالعه و سبک های یادگیری
  • مهارت ­های خودگردانی شامل: مدیریت زمان و انرژی، مدیریت اضطراب

مشاوره انتخاب رشته کنکور بر اساس تحلیل ویژگی ­های شخصیتی افراد همراه

(مشاوره مذکور با سه روش ارائه خدمات صورت می پذیرد)

مشاوره آشنایی با رشته ها و مشاغل از طریق کارگاه های آموزشی

(مشاوره مذکور با سه روش ارائه خدمات صورت می پذیرد)

مشاوره کنکور برای شرکت در کنکور کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری

(مشاوره مذکور با سه روش ارائه خدمات صورت می پذیرد).

برگزاری کارگاه ­های آموزشی تقویت توانایی­ ها

بر اساس خروجی آزمون هشت، وضعیت توانایی­ های فرد و نیز توانایی ­های که نیاز به تقویت دارند مشخص می گردد که برای تقویت این توانایی­ ها دوره­ های آموزشی طراحی شده است و افراد می توانند با شرکت در این دوره­ ها توانایی مورد نیاز برای احراز شغل مورد نظر خویش را تقویت نمایند

برگزاری کارگاه های آموزشی تقویت توانمندی­ های ذهنی

طی آزمونی توانمندی­ های ذهنی افراد مورد سنجش قرار می­گیرد و توانمندی­های که میزان آن ها از حد استاندارد پایین­ تر باشد طی دوره­ های آموزشی تعریف شده مورد تقویت قرار می گیرد