09050942046

دانش آموزان و اولیاء

خانه/خدمات/ دانش آموزان و اولیاء

  • آزمون های استعداد یابی (هدایت شغلی و تحصیلی به صورت حضوری و تحت وب)
  • انتخاب رشته دبیرستان با تکیه بر نتایج آزمون (ویژگی های روانشناختی فرد)(مشاوره حضوری و تلفنی)
  • معرفی شاخه ها و رشته های تحصیلی دبیرستانی و دانشگاهی
  • معرفی مشاغل (شرح شغل،شرح وظایف،زمینه های اشتغال و استخدام،درآمد،رشته های تحصیلی مرتبط و …)
  • انتخاب رشته کنکور با تکیه بر نتایج آزمون (ویژگی های روانشناختی فرد)