09050942046

مقالات تخصصی

خانه / حوزه مشاوره شغلی تحصیلی

1227
0

ارزيابی و آزمون پيش از استخدام

آزمودن داوطلبان مشاغل چیز جدیدی نیست. در واقع، از اوایل قرن بیستم كارفرمایان داوطلبان را می‌آزمودند. با این وجود، علاقه‌ای روزافزون به ارزیابی داوطلبان شغل در فرایند استخدام وجود دارد؛ در واقع، 58 درصد از شركتهای مورد تحقیق (از تمام اندازه‌ها) از ارزیابی پیش از استخدام در بخشهایی از سازمانهای خود امروزه استفاده می‌كنند.

ادامه مطلب
2241
0

تربیت صحیح دانش‌آموز و ضرورت برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت آن

امروز دیگر آن روزهایی نیست که معلم در کلاس درس تنها حساب و کتاب به دانش آموز می‌آموخت؛ امروز معلمان باید الفبای زندگی را هم به دانش‌آموزان بیاموزند. در حقیقت شرایط فعلی ایجاب می‌کند تا آنان با اتخاذ شیوه‌های صحیح تربیتی، فرزندان جامعه را در مسیر درستی قرار دهند.

ادامه مطلب
1921
0

مدیریت مدارس در مالزی

در اين روش ماندگاري مطلب قريب به 20 سال مي باشد در حالي که ماندگاري مطلب در روش شنيداري حداکثر 6 ماه است. در ضمن در روش ديداري- شنيداري مطالب علمي در محيطي جذابتر و در مدت زمان کمتر قابل انتقال است. در مدارس معمولي، طرح درس معلم شامل مجموعه اي از دستورالعمل ها، برنامه هاي درسي، سؤالات تمرينات اضافه، امتحانات کلاس و ... مي شود.

ادامه مطلب
1201
0

خودکارآمدی جستجوی شغلی، حمایت خانواده و تردید شغلی در نوجوانان ایتالیایی

تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه حمايت خانواده هم بر باورهاي خودكارآمدي شغلي و هم تصميم‌گيري شغلي تأثيرگذار است. تحقيق حاضر به دنبال اثبات اين مدعا است كه خودكارآمدي جستجوي شغلي مي‌تواند به عنوان واسطه رابطه حمايت خانواده و ترديد شغلي عمل نمايد. اين تحقيق با استفاده از نمونه‌اي متشكل از 253 نوجوان ايتاليايي نشان داد كه در مورد نوجوانان پسري كه در يك مدرسه آمادگی برای ‌دانشگاهي حضور مي‌يابند، خودكارآمدي جستجوي شغلي تا حدودي به عنوان واسطه رابطه حمايت خانواده و ترديد شغلي عمل مي‌كند. برخلاف آنچه انتظار مي‌رفت، در مورد نوجوانان دختر، ارتباط مستقيمي بين حمايت خانواده و ترديد شغلي مشاهده نشد؛ با اين وجود، حمايت خانواده به طور مستقيم با خودكارآمدي جستجوي شغلي در ارتباط بود و ارتباط خودكارآمدي جستجوي شغلي با ترديد شغلي گزارش شد.

ادامه مطلب
3066
0

مروری بر وضعیت گذشته و کنونی مشاوره شغلی در کشورهای  آمریکا، اروپای مرکزی و شرقی، اروپای غربی

راهنمايي شغلي و حرفه‌اي نظير هر رشته علمي ديگر تاريخچه‌اي دقيق و مشخص دارد. مطالعۀ تاریخچۀ هر علم می تواند مسیر حرکت را برای محققان هموار نماید. از آنجا که ذکر تاریخچه راهنمايي و مشاوره شغلي تمام كشورهاي جهان در دامنه این نوشتار نمی گنجد، لذا در این بخش مختصراٌ به بررسی تاریخچه و ساختار جاری راهنمایی و مشاوره شغلی در سه نقطه مهم جهان، امريكا، اروپاي مركزي وشرقي و اروپاي غربي(بريتانيا) خواهيم پرداخت

ادامه مطلب