09050942046

امکان سنجی کشت محصولات کشاورزی

خانه/خدمات/ امکان سنجی کشت محصولات کشاورزی

امکان سنجی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات کشاورزی

توان سنجی و تناسب سنجی کشت شش محصول اساسی و استراتژیک کشاورزی برای کل کشور در سطح عملیاتی

طرح توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات کشاورزی حاصل تلاش و زحمات جمعی از پژوهش‌گران و متخصصین رشته ‌های کشاورزی، اقلیم‌شناسی، برنامه‌ریزی روستایی، ژئومورفولوژی و … در موسسه هدایت فرهیختگان جوان می‌ باشد که بعد از چهار سال تلاش بی‌وقفه از سال ۱۳۸۹ در فاز اول خود به اتمام رسیده و حاصل آن توان‌سنجی و تناسب‌سنجی کشت شش محصول اساسی و استراتژیک کشاورزی برای کل کشور در سطح عملیاتی می‌ باشد. هدف اصلی این طرح شناخت ظرفیت ‌های کشاورزی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات زراعی و باغی متناسب با بوم هر منطقه می‌ باشد.

این طرح بعد از طی مراحل پژوهشی خود از قبیل بررسی پیشینه، گزینش مدل‌ها و تکنیک ‌های لازم، جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز و … از اوایل سال ۱۳۹۱ شروع به ارائه خروجی ‌های عملیاتی خود کرد که شامل امکان‌سنجی کشت محصولات زراعی اساسی برای کل استان ‌های کشور بود.  • نحوه تهیه گزارش امکان سنجی محصول

    برای هرکدام از محصولات امکان‌سنجی شده، یک گزارش جامع تهیه گردیده است که فصول اصلی آن عبارت است از: کلیات، روش‌شناسی طرح، فرآیند اجرای طرح و نتایج ملی و استانی طرح. این گزارش دربردارنده‌ی تمامی نقشه ‌های تولیدی هر محصول برای تمامی استان ‌های کشور و سطح ملی به همراه تشریح نتایج حاصله می‌ باشد. هر گزارش شامل حدود ۱۰۰۰ نقشه تولیدی نهایی، طبیعی، فازی و اقلیمی محصول می‌ باشد.گزارش فوق نتیجه‌ی امکان‌سنجی محصول در دو سطح ملی و استانی را به همراه وضعیت پهنه ‌های مختلف متناسب با شرایط محصول مورد نظر از نظر موقعیت، درصد، مساحت و زمان کشت تشریح می‌ نماید.