021-61978000

دوره های توانمندسازی مشاوران

خانه / خدمات/ دوره های توانمندسازی مشاوران

دوره های توانمندسازی مشاوران

این دوره ها در راستای تقویت حرفه ای مشاوران، با تدریس اساتید برجسته و با ارائه مدرک معتبر از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور طرح ریزی شده اند:

  • دوره توانمندسازی مشاوران در حوزه هدایت شغلی-تحصیلی (منطبق بر صلاحیت های حرفه ای NCDA)
  • دوره توانمندسازی مشاوران در حوزه انتخاب رشته (کنکور)
  • دوره توانمندسازی مشاوران در حوزه معرفی مشاغل
  • دوره توانمندسازی مشاوران در حوزه معرفی رشته های تحصیلی
  • دوره های آموزشی با سرفصل­های مشاوره شغلی-تحصیلی و با حضور اساتید برجسته و بنام
  • دوره توانمندسازی راهنمایی تحصیلی در قالب دو مهارت عمده­ ی یادگیری و خودگردانی
    • مهارت ­های یادگیری شامل: مهارت­ های مطالعه و سبک های یادگیری
    • مهارت­ های خودگردانی شامل: مدیریت زمان و انرژی، مدیریت اضطراب