09050942046
معرفی خدمات دبیرخانه ای همایش ها و کنفرانس ها

معرفی خدمات دبیرخانه ای همایش ها و کنفرانس ها

موسسه هدایت فرهیختگان جوان حامی علمی سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه

موسسه هدایت فرهیختگان جوان حامی علمی سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه

نحوه تهیه گزارش امکان سنجی محصول


سه‌شنبه , 7 فوریه 2017
     


برای هرکدام از محصولات امکان‌سنجی شده، یک گزارش جامع تهیه گردیده است که فصول اصلی آن عبارت است از: کلیات، روش‌شناسی طرح، فرآیند اجرای طرح و نتایج ملی و استانی طرح. این گزارش دربردارنده‌ی تمامی نقشه ‌های تولیدی هر محصول برای تمامی استان ‌های کشور و سطح ملی به همراه تشریح نتایج حاصله می‌ باشد. هر گزارش شامل حدود ۱۰۰۰ نقشه تولیدی نهایی، طبیعی، فازی و اقلیمی محصول می‌ باشد.گزارش فوق نتیجه‌ی امکان‌سنجی محصول در دو سطح ملی و استانی را به همراه وضعیت پهنه ‌های مختلف متناسب با شرایط محصول مورد نظر از نظر موقعیت، درصد، مساحت و زمان کشت تشریح می‌ نماید.