09050942046

حوزه راه اندازی کسب و کار

خانه/خدمات/ حوزه راه اندازی کسب و کار

امکان سنجی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات کشاورزی

توان سنجی و تناسب سنجی کشت شش محصول اساسی و استراتژیک کشاورزی برای کل کشور در سطح عملیاتی

طرح توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات کشاورزی حاصل تلاش و زحمات جمعی از پژوهش‌گران و متخصصین رشته ‌های کشاورزی، اقلیم‌شناسی، برنامه‌ریزی روستایی، ژئومورفولوژی و … در موسسه هدایت فرهیختگان جوان می‌ باشد که بعد از چهار سال تلاش بی‌وقفه از سال ۱۳۸۹ در فاز اول خود به اتمام رسیده و حاصل آن توان‌سنجی و تناسب‌سنجی کشت شش محصول اساسی و استراتژیک کشاورزی برای کل کشور در سطح عملیاتی می‌ باشد. هدف اصلی این طرح شناخت ظرفیت ‌های کشاورزی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات زراعی و باغی متناسب با بوم هر منطقه می‌ باشد.

این طرح بعد از طی مراحل پژوهشی خود از قبیل بررسی پیشینه، گزینش مدل‌ها و تکنیک ‌های لازم، جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز و … از اوایل سال ۱۳۹۱ شروع به ارائه خروجی ‌های عملیاتی خود کرد که شامل امکان‌سنجی کشت محصولات زراعی اساسی برای کل استان ‌های کشور بود.

اطلس رقومی ظرفیت های کشت زراعی کشور

 • یک سامانه WEBGIS شامل ظرفیت سنجی مناطق مختلف کشور از نظر قابلیت کشت محصولات اساسی زراعی و باغی
 • به صورت چند رسانه ای و رقومی و منحصر به فرد (در دست تهیه)

پس از اتمام امکان‌سنجی کشت شش محصول زراعی از ده محصول اساسی برای کل کشور، تهیه‌ی «اطلس رقومی ظرفیت ‌های کشت زراعی کشور» در برنامه کاری مؤسسه قرار گرفت که هدف از آن نمایش رقومیِ خروجی ‌های طرح کشاورزی در بستری به‌روز و سهل‌الکاربرد برای بهره‌برداران می‌ باشد. لازم به ذکر می‌ باشد که این بخش از طرح در مرحله‌ی تست نرم افزار بوده و دارای پیشرفت ۹۰ درصدی می‌ باشد.

قوانین و مقررات کسب و کار

 • طبقه بندی انواع بنگاه های اقتصادی
 • جمع آوری و دسته بندی قوانین و مقررات موجود در زمینه هر یک از گروه های شغلی
 • گردآوری شرایط عمومی و اختصاصی و مجوزهای لازم جهت راه اندازی بنگاه ها

توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت استقرار انواع صنایع

 • مدل سازی «فرآیند توان سنجی استقرار صنایع در مناطق»
 • اجرا برای چند صنعت نمونه در کل کشور
 • قابلیت ارائه به صورت چندآلترناتیو

اساس توسعه کشور در عرصه های مختلف علی الخصوص در زمینه های اقتصادی و صنعتی دستیابی به شناخت جامع از توان، قابلیت ها و محدودیت های سرزمین در عرصه های مذکور می باشد. این شناخت حاصل نمی گردد مگر با اتکا به تحقیقات دقیق علمی که توسط متخصصان و کارشناسان امر صورت می گیرد.

بی تردید استقرار انواع فعالیت های صنعتی در تمام سطوح فضای جغرافیایی یک سرزمین، ممکن و عقلایی نیست؛ بدین معنی که ایجاد صنایع مختلف در مناطق مختلف کشور باید بر اساس توانایی و قابلیت های موجود در آن منطقه صورت گیرد. از طرف دیگر در حال حاضر عمده ترین ویژگی های سازمان فضایی کشور عدم تعادل های منطقه ای، تمرکز توسعه در مرکزهای شهری معدود و تجهیز شده، تفاوت سطح توسعه مرکز و پیرامون در فضای ملی و … می باشد. توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت استقرار انواع صنایع را می توان مرحله ی قبل از مکان یابی صنایع در حیطه آمایش صنعتی سرزمین دانست. منظور از آمایش صنعت و معدن، ایجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره گیری از امکانات و قابلیت های متنوع استان ها و توجه به امکانات بالقوه و بالفعل منابع انسانی و طبیعی و زیرساختی استان های مختلف کشور است. در واقع، ارزیابی و توان سنجی فوق در قالب سیاست های آمایش سرزمین صورت می گیرد. با انجام طرح امکان سنجی، ضمن تعیین توان هر منطقه جهت استقرار صنایع مختلف در نهایت می توان به اولویت بندی ایجاد صنایع مختلف در هر منطقه دست یافت. در واقع از این طریق نوع بهره برداری که از منطقه انجام می گیرد، مطلوب ترین و مقرون به صرفه ترین بهره برداری خواهد بود. و الگویی مناسب ارائه خواهد شد.

همچنین در نهایت می توان به الگوی مناسبی جهت تعیین نقش مناطق و استان های مختلف کشور در حوزه صنعت در سیستم تقسیم کار ملی دست یافت. همانگونه که عنوان گردید در این فرآیند ضمن بهره گیری از توان اکولوژیک و انسانی یک منطقه از تجمیع و تمرکز فعالیت های صنعتی در مناطق خاصی از کشور جلوگیری می شود که از این پدیده می توان به توزیع عدالت در زمینه اشتغال و فعالیت تعبیر کرد. کمک به تعدیل توزیع جمعیت و فعالیت در فضای سرزمینی و جلوگیری از رشد بیش از حد شهرهای بزرگ و میلیونی و رشد متوازن صنعتی در مناطق مختلف کشور بر اساس ضوابط ملی آمایش سرزمین (ماده ۱) از دیگر نتایج طرح امکان سنجی می باشد. نتایج مطالعات و تحلیل های مدل حاضر می تواند پایه و اساس علمی و توجیهی طرح آمایش صنعتی و معدنی جدید کشور باشد. جهت دستیابی به قابلیت اجرایی نتیجه مدل حاضر، ارائه نتایج با در نظر گرفتن قالب توصیه ها و راهبردهای طرح ملی آمایش سرزمین نیز امکان پذیر است. در واقع نتایج مدل می تواند به صورت چند آلترناتیو ارائه شود. • اطلاعات بیشتر

  امروزه در روند رو به رشد و تکامل جوامع و ملل، فراهم بودن «اطلاعات» در زمینه ‌های گوناگون حیات آن جامعه، هم یک نیاز درجه اول و هم یک الزام میهنی است. تجزیه و تحلیل هوشمندانه داده‌ها و اطلاعات گسترده و بی‌شمار و نتیجه‌گیری صحیح از آن ها در قالب سیستم ‌های مختلف اطلاع‌رسانی در چند دهه اخیر در جهان رشد بی‌سابقه‌ ای را نشان داده و توجه برنامه‌ریزان، مدیران و مجریان امور را به این سیستم‌ها جلب نموده است (جمور و همکاران، ۱۳۸۶).

  تاثیر استفاده از اطلاعات مکان محور در مدیریت منابع کشور با بکارگیری توان و نقش فناوری های نوین نظیر سنجش از دور (RS) و سامانه‌ اطلاعات جغرافیایی (GIS) بر کسی پوشیده نمی باشد و کمتر بانک اطلاعاتی را می توان نام برد که حداقل بخشی از اطلاعات آن به گونه ا ی به مکان وابسته نباشد. با این روش تجمیع کلیه اطلاعات مکانی و توصیفی بصورت نقشه و جداول میسر شده و امکان بروز رسانی اطلاعات تسهیل و تسریع می گردد و از طرفی امکان تجزیه و تحلیل لایه های اطلاعاتی تهیه شده و پشتیبانی جهت تصمیم گیری های واقعی بر اساس داده های مکانی میسر می گردد (کرمی و همکاران، ۱۳۹۰).

  سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای یک نمایش تصویری از پدیده ‌های مکانی می‌ باشد که توسط یک بانک اطلاعات توصیفی و غیر توصیفی- مکانی قوی پشتیبانی شده و امکان تجزیه و تحلیل ‌های فضایی را فراهم می‌ کند. به همین دلیل بستر مناسب، کارا، انعطاف‌پذیر و در عین حال پیشرفته‌ ای برای تولید نقشه ‌های موضوعی و اطلس ‌های جامع می‌ باشد.

  بر همین اساس خروجی ‌های “طرح امکان‌سنجی کشت محصولات کشاوری کشور“، که بستر اصلی تحقق آن ها سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی بوده است؛ و شامل ظرفیت‌سنجی مناطق مختلف کشور از نظر قابلیت کشت محصولات اساسی زراعی و باغی می‌ باشد؛ در مقام نمایش و ارائه نیز ضمن بهره‌مندی از بستر سیستم اطلاعات جغرافیایی و انجام یک‌سری اقدامات تکمیلی، در قالب «اطلس‌ ملی ظرفیت ‌های کشت زراعی و باغی کشور» بصورت چند رسانه‌ ای و رقومی ارائه گردیده است.

 • نحوه تهیه گزارش امکان سنجی محصول

  برای هرکدام از محصولات امکان‌سنجی شده، یک گزارش جامع تهیه گردیده است که فصول اصلی آن عبارت است از: کلیات، روش‌شناسی طرح، فرآیند اجرای طرح و نتایج ملی و استانی طرح. این گزارش دربردارنده‌ی تمامی نقشه ‌های تولیدی هر محصول برای تمامی استان ‌های کشور و سطح ملی به همراه تشریح نتایج حاصله می‌ باشد. هر گزارش شامل حدود ۱۰۰۰ نقشه تولیدی نهایی، طبیعی، فازی و اقلیمی محصول می‌ باشد.گزارش فوق نتیجه‌ی امکان‌سنجی محصول در دو سطح ملی و استانی را به همراه وضعیت پهنه ‌های مختلف متناسب با شرایط محصول مورد نظر از نظر موقعیت، درصد، مساحت و زمان کشت تشریح می‌ نماید.