09050942046

مقالات تخصصی

خانه / حوزه سازمانی

1227
0

ارزيابی و آزمون پيش از استخدام

آزمودن داوطلبان مشاغل چیز جدیدی نیست. در واقع، از اوایل قرن بیستم كارفرمایان داوطلبان را می‌آزمودند. با این وجود، علاقه‌ای روزافزون به ارزیابی داوطلبان شغل در فرایند استخدام وجود دارد؛ در واقع، 58 درصد از شركتهای مورد تحقیق (از تمام اندازه‌ها) از ارزیابی پیش از استخدام در بخشهایی از سازمانهای خود امروزه استفاده می‌كنند.

ادامه مطلب
2451
0

طراحی یک مسیر شغلی از آغاز

نقشه‌ی شغلی برای نشان دادن جایگاه، نقش‌ها و مراحل توالی نمونه شغل‌هایی که به دنبال هم می‌آیند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. آن‌ها به‌طور اجمالی، شناختی را در مورد حرکت کلی در شغلی خاص ایجاد می‌نمایند که رشد و پیشرفت در کارراهه را تسهیل می‌نماید.

ادامه مطلب
3467
0

مزایا و معایب بسترهای رایج منابع انسانی

دو رویکرد اصلی در زمینه­‌ی منابع انسانی وجود دارد که بستر سایر فعالیت­‌ها را در این حوزه تشکیل می­‌دهند. برخی کشورها سال­ها قبل رویکرد تجزیه وتحلیل را کمرنگ نمودند و رویکرد شایستگی را به عنوان بستر اصلی فعالیت‌های منابع انسانی خود برگزیدند. با توجه به این موضوع که اساسا تغییر یک وضعیت نیازمند محرک است، لزوما نمی­‌توان سازمان­‌ها را وادار به تغییر پارادایم از تجزیه و تحلیل شغل به شایستگی نمود. همچنین این دو رویکرد دارای مزایا و معایبی هستند که این مزایا و معایب خود تاکیدی بر این موضوع هستند که هر کدام از بسترها در شرایط مناسب خود می­تواند مفید فایده واقع شود.

ادامه مطلب
1492
0

مدیریت عملکرد و ارتباط آن با ارزیابی عملکرد

گاهی گمان می‌رود ارزیابی عملکرد همان مدیریت عملکرد است، اما بین این دو تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد. ارزیابی عملکرد به‌صورت ارزیابی رسمی و رتبه‌بندی فردی توسط مدیران که معمولاً در جلسات سالیانه صورت می­‌گیرد، تعریف می‌شود. در مقابل، مدیریت عملکرد فرآیند مدیریتی مستمر، وسیع‌تر و جامع‌تری است که انتظارات متقابل را مشخص کرده و بر نقش حمایتی مدیرانی که انتظار می‌رود مانند یک راهبر عمل کنند، تأکید می­‌کند.

ادامه مطلب
2642
0

تاریخچه ارزیابی عملکرد فردی در ایران

در ایران ارزیابی به صورت کلاسیک در اواسط قرن هفتم هجری توسط خواجه رشیدالدین فضل الله مطرح شد. تا سال 1301 هجری شمسی قانون مدونی برای اداره امور اداری و استخدامی در کشور وجود نداشت، لیکن نیاز به این امر با توجه به گسترش بخش عمومی و دولتی و روابط داخلی و خارجی احساس می‌شد. بنابراین قبل از این سال، مطالعات و بررسی های زیادی صورت گرفت که به تدوین وتصویب قانون مذکور در 5 فصل و 74 ماده منجر شد.

ادامه مطلب