09050942046
نحوه مشارکت در برگزاری همایش و خدمات قابل ارائه

نحوه مشارکت در برگزاری همایش و خدمات قابل ارائه

معرفی خدمات دبیرخانه ای همایش ها و کنفرانس ها

معرفی خدمات دبیرخانه ای همایش ها و کنفرانس ها

نحوه عقد قرارداد مشارکت در برگزاری همایش


دوشنبه , 6 فوریه 2017
     


مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان آمادگی اجرای صفر تا ۱۰۰ یک همایش را دارد. لکن انتخاب اینکه در یک همایش چه خدماتی از طرف مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان انجام شود و چه خدماتی از طرف دبیرخانه همایش صورت پذیرد بسته به نظر دبیرخانه همایش دارد.با توجه به کمیت و کیفیت شرح خدمات دو طرف، تفاهم نامه ای بین طرفین به امضا خواهد رسید که در آن شرح وظایف هر طرف مشخص می شود و بر اساس درصدی مشخص هر دو طرف در سود (زیان) برگزاری همایش سهیم خواهند بود.