021-61978000

انتشار فصلنامه تخصصی

خانه / خدمات / انتشار فصلنامه تخصصی

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسئولان کتابخانه ها اجازه می دهد که گردآوری کامل را از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.