021-61978000

اخبار و رویدادها

خانه / اخبار موسسه

42
0

کارگاه آموزشی مهارت های مشاوره انتخاب رشته کنکور در فروردین 98

ویژه کلیه علاقه مندان و مشاوران
تخفیف 10 درصدی آزمون هدایت شغلی تحصیلی و منابع آموزشی و محصولات انتشارات موسسه هدایت فرهیختگان جوان
در روز های پنجشنبه و حمعه 9 صبح الی 18 در تاریخ 29 و 30 فروردین 98

ادامه مطلب
65
0

دوره جامع آموزشی 32 ساعته توانمند سازی مشاوران در حیطه شغلی - تحصیلی در اسفند ماه 97 برگزار شد

📣📣📣دوره جامع آموزشی 32 ساعته توانمند سازی مشاوران در حیطه شغلی - تحصیلی
سرفصل های آموزشی:
1- نظریه های کاربردی مشاوره شغلی و تحصیلی 2- مهارت ها و فنون مشاوره شغلی و تحصیلی 3-راهبردهای طرح ریزی شغلی(با تأکید بر روند اشتغال،بازارکارومراحل اجتماعی) 4-صلاحیت های اخلاقی،قوانین و مقررات مرتبط با مشاوره درکشور 5-کاربرد فناوری درطرح ریزی شغلی و تحصیلی 6-آسیب های شغلی و راهکارها:بی تصمیمی شغلی 7-آزمون های هدایت و سنجش تناسب شغلی 8-تمرین عملی مشاوره شغلی و تحصیلی
➕همراه با کسب گواهینامه معتبر مشاوره شغلی – تحصیلی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

ادامه مطلب
69
0

دوره تربیت مشاوره تحصیلی-شغلی در اسفند ماه 97 برگزار شد

راهبرد های طرح ریزی شغلی
تمرین های عملی مشاوره شغلی-تحصیلی
نظریه های کاربردی مشاوره شغلی و تحصیلی
مهارت و فنون مشاوره شغلی و تحصیلی
آزمون هدایت و سنجش شغلی
آسیب های شغلی و راهکارها
صلاحیت های اخلاقی، قوانین و مقررات مرتبط با مشاوره در کشور

ادامه مطلب