09050942046
منابع یادگیری

منابع یادگیری

بازی آموزشی

بازی آموزشی

پایگاه های اطلاعاتی


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


به طور قطع هر مجموعه آموزشی در جهت پیشبرد اهداف عالی خود باید از فناوری های روز استفاده کند. یکی از این فناوری ها سایت ها یا همان پایگاه های علمی-اطلاعاتی هستند. با توجه به تعداد بی شمار وب سایت ها در فضای اینترنت و متفاوت بودن موضوعات آنها، جستجو برای انتخاب مناسب ترین وب سایت ها با مشکلاتی مواجه شده است. بخش پایگاه اطلاعاتی با هدف تجمیع تمامی وب سایت های مورد نیاز کادر مدرسه طراحی شده است.

برخی از مهم ترین ویژگی های این پایگاه عبارتند از:

  • امکان ثبت لینک سایت ها و  وبلاگ های مفید
  • امکان جستجو سایت ها و وبلاگ های مفید
  • امکان تعیین دسترسی برای پایگاه های اطلاعاتی
  • امکان بارگذاری پایگاه اطلاعاتی توسط معلم، دانش آموز ، مشاور ، والدین و کارشناس تحت کنترل مدرسه