09050942046
برنامه ریزی تحصیلی برای دبیرستانی ها

برنامه ریزی تحصیلی برای دبیرستانی ها

دانش آموزان و اولیاء

دانش آموزان و اولیاء

ویژه مشاوران تحصیلی


یکشنبه , 2 سپتامبر 2018
     


برنامه ریزی تحصیلی در محیط های آموزشی

این کتاب به منظور ارتقای سطح آگاهی مشاوران، دانش آموختگان رشته مشاوره و علاقه مندان به امر برنامه ریزی تحصیلی تهیه و تدوین شده است مطالعه این کتاب به مشاوران کمک می کند تا با آگاهی از مفاهیم برنامه ریزی تحصیلی و دریافت مدلی منحصر به فرد، بصورت کاربردی و جامع مراجعان خود را در این زمینه راهنمایی نمایند.

عناوین اصلی این کتاب عبارتند از:

 • اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی تحصیلی
 • نقش مشاور در برنامه‌ریزی تحصیلی
 • مبانی و اصول برنامه‌ریزی تحصیلی
 • مراحل برنامه‌ریزی
 • مدل جامع برنامه‌ریزی تحصیلی

غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی

کتاب غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی که ویژه مشاورین طراحی و تدوین شده است

به دنبال راهکارهای کاربردی برای غلبه بر این حالت همه گیر است.

مهمترین سرفصل هایی که در این کتاب بدان پرداخته شده است عبارتند از:

 • مفهوم فشار روانی و اضطراب
 • اهمیت و ضرورت بررسی فشار روانی و اضطراب
 • مروری بر مبانی نظری فشار روانی
 • اضطراب در محیط ‌های آموزشی، عوامل موثر بر آن و راهکارهای کنترل و کاهش آن

مدیریت زمان در محیط های آموزشی

کتاب حاضر به مشاوران کمک می کند تا با مهارت ها و اصول مدیریت زمان آشنا شده و بدین ترتیب به افراد کمک کنند تا به بهترین صورت زمان خود را مدیریت نمایند. مطالعه این کتاب علاوه بر مشاوران برای مدیران، والدین و سایر دست اندرکاران آموزش و پرورش و تمام کسانی که به ارزشمندی زمان واقف هستند توصیه می شود.

عناوین اصلی که در این کتاب به آنها پرداخته می شود عبارتند از:

 • تعاریف زمان،مدیریت و مدیریت زمان
 • اهمیت و ضرورت مدیریت زمان
 • عناصر و مؤلفه‌های مهم در مدیریت زمان
 • کاربرد مدیریت زمان در محیط‌های آموزشی
 • تاثیر مدیریت زمان بر موفقیت تحصیلی
 • مدل کاربردی برنامه‌ریزی و مدیریت زمان برای دانش آموزان

مهارت های مطالعه در محیط های آموزشی

کتاب مهارت های مطالعه به گونه ای طراحی و تدوین شده است تا بتواند ضمن آشنایی افراد با مهارت های مطالعه آنها را نسبت به پیش نیازها، ویژگی ها و مدل های مطالعه کارآمد آگاه کند. این کتاب علاوه بر مشاوران کمک کننده تمامی افراد علاقه مند در این زمینه می باشد.

سرفصل های اصلی این گتاب عبارتند از:

 • ضرورت و اهمیت یادگیری مهارت ‌های مطالعه
 • زمان مطالعه
 • سرعت مطالعه
 • مکان و شرایط مطالعه
 • یادگیری فعال چیست؟
 • علل عمده عدم تمرکز حواس
 • راهبردهای بهبود یادگیری با توجه به سبک یادگیری
 • مروری بر مدل ‌های مهارت‌ های مطالعه
 • عناصر مهم در مهارت‌ های مطالعه
 • مدل مهارت ‌های مطالعه مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان

راهنمای جامع مشاوره تحصیلی (در دست انتشار)

در تهیه کتاب حاضر سعی شده است تا حد ممکن مرجعی جامع برای استفاده مشاورین تحصیلی فراهم آید و در این مسیر کوشیده ایم تمامی نیاز های یک مشاور تحصیلی کارآمد را احصاء نموده و با روش های علمی و به روز پاسخگوی این نیازها باشیم.
خوانندگان در این کتاب با این مفاهیم و سر فصل ها آشنا خواهند شد:

 • مدیریت و بهره وری از زمان
 • مهارت های شرکت در کلاس
 • انگیزه تحصیلی
 • مهارتهای خواندن و سیستم های مطالعاتی
 • بهداشت مطالعه
 • به خاطر سپاری و یادآوری
 • مدیریت استرس
 • تند خوانی
 • آمادگی برای امتحان
 • اهمال کاری
 • افت تحصیلی
 • اختلالات یادگیری