09050942046
آزمایشگاه

آزمایشگاه

پایگاه های اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

منابع یادگیری


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


در این بخش تلاش شده است تا با  نظر متخصصین امور آموزشی، مجموعه ای از منابع معتبر و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز دانش آموزان، معلمان و سایر افراد درگیر در فرایند یادگیری گردآوری و به صورت هدفمند در اختیار آنها قرار گیرد.

برخی از مهم ترین ویژگی های این بخش عبارتند از:

  • امکان ثبت و بهره برداری از کتاب، مجله، پایان نامه، مقاله و جزوه آموزشی
  • امکان ثبت و بهره برداری از چند رسانه ایی های آموزشی( صدا، فیلم، پادکست و . . .)
  • امکان جستجو کتاب ها، مجلات، پایان نامه و  . . .
  • امکان تعیین سطح دسترسی های گوناگون برای هر یک از منایع یادگیری
  • امکان بارگذاری منابع یادگیری توسط معلم، دانش آموز ، مشاور، والدین و کارشناس تحت کنترل مدرسه