09050942046
برنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی تحصیلی

برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی کتب هدایت شغلی تحصیلی در یزد

برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی کتب هدایت شغلی تحصیلی در یزد

شناسایی تفاوت های فردی دانش آموزان


شنبه , 8 جولای 2017
     


این بخش محیطی را برای مدارس فراهم می آورد تا از طریق شناخت علایق، توانایی ها و تفاوت های های فردی دانش آموزان، به درستی از میان آنها رهبر و مدیر را انتخاب نمایید و تقسیم وظایف را میان دانش آموزان انجام دهید. همچنین در جهت ارتقا سطح توانایی ها و شکوفاسازی استعدادها برنامه های علمی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی مناسب را متناسب با این تفاوت ها طراحی کنید.

برخی از امکانات این بخش ویژه عبارتند از:

  • آگاهی نسبت به تفاوت های فردی هر یک از دانش آموزان
  • آگاهی نسبت به  میانگین علاقه مندی های دانش آموزان مدرسه
  • آگاهی نسبت به  میانگین توانایی های دانش آموزان مدرسه
  • شناسایی دانش آموزانی مواجه با مشکلات تصمیم گیری و برنامه ریزی برای رفع مشکلات
  • شناسایی دانش آموزان نیازمند به دوره های آموزشی و برنامه ریزی برای ارتقا سطح توانایی ها
  • آگاهی نسبت به سطح انتظارات از هر یک از دانش آموزان
  • تقسیم وظایف میان دانش آموزان با توجه به توانمندی های آنان
  •  تعیین اردوی مناسب با ویژگی ها و علایق دانش آموزان
  • تشکیل کلاس های فوق العاده متناسب با نیاز دانش آموزان