09050942046
آزمون استخدامی و سنجش تناسب شغلی

آزمون استخدامی و سنجش تناسب شغلی

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

پرسنلی


پنج‌شنبه , 4 اکتبر 2018
     


حوزه پرسنلی در مدیریت منابع انسانی به امورات روزمره کارکنان می‌پردازد و در حقیقت پایگاه داده مدیریت منابع انسانی است. پس از اینکه افراد فرایند جذب را طی نموده و وارد سازمان شدند، برای ایشان پرونده پرسنلی تشکیل می‌شود و اطلاعاتی از قبیل شغل و جایگاه شغلی، اطلاعات فردی، حقوقی و … در آن درج می‌گردد. این اطلاعات بعدا در سایر حوزه‌های منابع انسانی از جمله ارزیابی عملکرد، حقوق و دستمزد، آموزش و … مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین داده‌های تولید شده توسط سایر حوزه‌های منابع انسانی جهت بایگانی و استفاده سایر بخش‌ها، در این قسمت ذخیره می‌گردند.

از جمله اطلاعات پرسنلی که در برای افراد نگهداری می‌شود و در سایر حوزه‌ها می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • اطلاعات عمومی فرد (نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه و …)
  • اطلاعات تحصیلی (معدل، مقطع، نوع دانشگاه و …)
  • دوره‌های آموزشی طی شده
  • وضعیت سلامت
  • سوابق شغلی
  • سوابق اجتماعی
  • مهارت‌ها
  • اطلاعات بیمه
  • و … .