09050942046
سوال

سوال

1

1

تکلیف


چهارشنبه , 18 ژانویه 2017
     


تکلیف یک فرصت یادگیری است که معلمان برای تقویت و تعمیق یادگیری برای دانش آموزان ایجاد می کنند. در شیوه های آموزشی سازنده و پویا بهتربن نوع تکالیف، تکالیف عملکردی شناخته شده اند که نقش مهم و تاثیرگذاری را در بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان دارند.  با تکالیف عملکردی دانش آموزان با استفاده از دانش و اطلاعاتی که از یک مفهوم یا مهارت کسب کرده اند  عملکرد مناسبی را در یک موقعیت واقعی در مدرسه یا منزل و . . . انجام دهند و آن را به کلاس ارائه نمایند.

با توجه به اهمیت تکالیف به ویژه تکالیف عملکردی و پروژه ایی در افزایش انگیزه دانش آموزان به مطالعه، در این شبکه بخش تکالیف طراحی شده است. به کمک این بخش معلم ،دانش آموز و والدین پیوسته با یکدیگر در ارتباط بوده و بدین ترتیب عملکرد تحصیلی دانش آموزان ارتقا می یابد.

برخی از مهم ترین امکانات این بخش عبارتند از:

  • ایجاد تکالیف توسط معلم با قابلیت اطلاع رسانی
  • امکان ایجاد تکالیف به صورت عملکردی و پروژه ایی
  • امکان ارسال انواع تکالیف( متن آنلاین، ارسال فایل، غیرالکترونیکی و . . .) توسط دانش آموز
  • دریافت انواع گزارش ها از تکالیف
  • مشاهده و ثبت بازخورد برای تکالیف توسط والدین
  • رتبه بندی دانش آموزان بعد از هر تکلیف
  • ثبت تکالیف در کارپوشه
  • ثبت انواع نمرات( حروفی، عددی و . . .) برای تکالیف
  •  و بسیاری از امکانات کاربردی دیگر . . .