09050942046
ارزشیابی

ارزشیابی

شناسایی تفاوت های فردی دانش آموزان

شناسایی تفاوت های فردی دانش آموزان

برنامه ریزی تحصیلی


شنبه , 8 جولای 2017
     


برنامه ریزی تحصیلی محیطی را فراهم می کند تا دانش آموزان بتواند برنامه درسی و مطالعه خود را ثبت نمایند. در این قابلیت مشاوران ، معلمان و والدین می توانند برنامه مطالعه و روزانه دانش آموزان و سیر تحقق آن را ملاحظه نمایند و راهنمایی های لازم را جهت بهبود برنامه به آنها ارائه نمایند. بدیهی است دانش آموزان با بهره مندی از نظرات و راهنمایی های مشاوران و معلمان می توانند مناسب ترین برنامه تحصیلی را جهت پیشبرد اهداف تحصیلی طراحی نمایند.

برخی از امکانات این بخش عبارتند از:

  • امکان طراحی برنامه تحصیلی توسط دانش آموزان به صورت هفتگی
  • مشاهده و ثبت بازخورد نسبت به برنامه توسط مشاور، معلم و والدین
  • امکان اولویت بندی برنامه توسط دانش آموز
  • امکان راهنمایی مشاوره در زمینه مهارت­های مطالعه، مدیریت زمان، غلبه بر اضطراب نسبت به برنامه
  • امکان ثبت بازخورد نسبت به تک تک مراحل برنامه ریزی درسی توسط والدین
  • برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی با نظارت و تایید والدین
  •  و بسیاری از امکانات کاربردی دیگر