09050942046
پایگاه های اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

شبکه ی اجتماعی روزنامه دیواری

شبکه ی اجتماعی روزنامه دیواری

بازی آموزشی


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


(در دست تهیه)

در صنعت جدید آموزش و پرورش، خیلی از نقش ها متوجه شخص دانش آموز شده است. یکی از روش های موفق برای شرکت دادن مؤثر دانش آموز در فرآیند یادگیری استفاده از ابزار بازی های آموزشی می باشد که علاوه بر بهبود فرآیند یادگیری، ابعاد دیگر دانش آموز از قبیل هوش و خلاقیت و … را افزایش می دهد. نکته ی دیگر اینکه این بازی ها با توجه به ضریب هوشی و رده بندی سنی دانش آموزان طبقه بندی می شوند.

  • برای هر پایه تحصیلی یک سری بازی تعریف شده است که پس از انجام بازی، امتیاز کاربر در سیستم ذخیره می شود. به دست آوردن حداقل امتیاز در بعضی از بازی ها پیش نیاز دسترسی به بازی های دیگر است، تنها در صورت داشتن آن امتیاز، دانش آموز قادر به انجام آن بازی است.
  • امتیاز بازی ها در سیستم ذخیره می شود و معلم می تواند این امتیازات را برای نمره دهی مد نظر قرار دهد.
  • امکان اشتراک گذاری امتیاز بازی ها در شبکه ارتباطی (دانش آموزی، مدرسه و …) وجود دارد.