09050942046
شبکه اجتماعی متخصصین

شبکه اجتماعی متخصصین

اطلس رقومی ظرفیت های کشت زراعی کشور

اطلس رقومی ظرفیت های کشت زراعی کشور

امکان سنجی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات کشاورزی


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


توان سنجی و تناسب سنجی کشت شش محصول اساسی و استراتژیک کشاورزی برای کل کشور در سطح عملیاتی

طرح توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات کشاورزی حاصل تلاش و زحمات جمعی از پژوهش‌گران و متخصصین رشته ‌های کشاورزی، اقلیم‌شناسی، برنامه‌ریزی روستایی، ژئومورفولوژی و … در موسسه هدایت فرهیختگان جوان می‌ باشد که بعد از چهار سال تلاش بی‌وقفه از سال ۱۳۸۹ در فاز اول خود به اتمام رسیده و حاصل آن توان‌سنجی و تناسب‌سنجی کشت شش محصول اساسی و استراتژیک کشاورزی برای کل کشور در سطح عملیاتی می‌ باشد. هدف اصلی این طرح شناخت ظرفیت ‌های کشاورزی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات زراعی و باغی متناسب با بوم هر منطقه می‌ باشد.

این طرح بعد از طی مراحل پژوهشی خود از قبیل بررسی پیشینه، گزینش مدل‌ها و تکنیک ‌های لازم، جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز و … از اوایل سال ۱۳۹۱ شروع به ارائه خروجی ‌های عملیاتی خود کرد که شامل امکان‌سنجی کشت محصولات زراعی اساسی برای کل استان ‌های کشور بود.