09050942046
اولین همایش بین المللی نقش فناوری های نوین در علوم انسانی

اولین همایش بین المللی نقش فناوری های نوین در علوم انسانی

 بانک آزمون

 بانک آزمون

آزمون


دوشنبه , 16 ژانویه 2017
     


آزمون بخشی از شبکه دانش آموزی می باشد، که امکان ایجاد، مدیریت، دسته بندی و بایگانی انواع گوناگونی از آزمون ها را برای مدرسه فراهم می آورد. این بخش جهت اجرای فرایند نظام مند برگزاری آزمون در مدارس طراحی شده است .

برخی از کاربردی ترین امکانات آن عبارتند از:

  • امکان برگزاری انواع گوناگونی از آزمون ها( تستی، تشریحی و . . . )
  • امکان برگزاری آزمون در پایان هر فصل یا درس
  • امکان تعیین نوبت برای هر یک از آزمون ها( کلاسی، میان ترم، پایان ترم)
  • امکان دسته بندی و بایگانی آزمون ها
  • امکان ایجاد آزمون آنلاین
  • امکان ثبت نمرات آزمون در کارپوشه دانش آموزان
  • امکان تعیین سطح دسترسی برای هر یک از آزمون ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر . . .