09050942046
مرکز یادگیری

مرکز یادگیری

منابع یادگیری

منابع یادگیری

آزمایشگاه


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


(در برنامه های آتی)

آزمایشگاه مجازی آزمایشگاهی مجهز و دارای قابلیت های فراوان و کاربری آسان است که اجازه می دهد آزمایش‏ های درسی را بدون رفتن به آزمایشگاه و احتیاج به هیچ وسیله‏ ‏ای، توسط رایانه انجام داد.

برخی از مهم ترین ویژگی های آزمایشگاه عبارتند از:

  • امکان انجام آزمایش های کلاسی از طریق آزمایشگاه مجازی
  • امکان بارگذاری آزمایش های مجازی دروس مختلف
  • امکان آشنایی دانش آموزان با دستورالعمل انجام هر آزمایش
  • امکان ثبت نتایج حاصل از آزمایش های حضوری