09050942046

حوزه مشاوره شغلی-تحصیلی

خانه/خدمات/ حوزه مشاوره شغلی-تحصیلی

مدارس و دانشگاه ها

مدارس :

 • برگزاری دوره های توانمند سازی مشاورین مدارس (در حوزه هدایت شغلی و تحصیلی+ ارائه مدرک معتبر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور)
 • آزمون های هدایت شغلی-تحصیلی در مدارس
 • جلسات مشاوره شغلی-تحصیلی به صورت گروهی و انفرادی برای والدین و دانش آموزان
 • آزمون سنجش نخبگان (شناسایی استعداد های برتر)
 • کشف توانایی ها و مهارت های دانش آموزان (شناسایی و دسته بندی دانش آموزان نیازمند تقویت توانایی های خاص (مرتبط با رشته های تحصیلی))
 • شناسایی تفاوت های فردی دانش آموزان و معرفی راهکارهای موثر تشویقی و تنبیهی برای هر یک از آنان
 • برنامه ریزی کمک آموزشی و فرهنگی بر اساس تفاوت های فردی دانش آموزان

تمامی خدمات فوق در بستر وب و در قالب پنل اختصاصی مدرسه قابل ارائه می باشند.

دانشگاه ها

 • دوره های توانمند سازی مشاوران دانشگاه (در حوزه هدایت شغلی و تحصیلی+ ارائه مدرک معتبر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور)
 • آزمون های استعداد یابی دانشجویان (هدایت شغلی – تحصیلی برای دانشجویان)
 • جلسات مشاوره شغلی-تحصیلی به صورت گروهی و انفرادی برای دانشجویان
 • تقویت توانایی برای دانشجویان (پیشنهاد برگزاری دوره های تقویت توانایی مرتبط با رشته های تحصیلی)
 • مهارت افزایی برای دانشجویان (پیشنهاد برگزاری دوره های مهارت افزایی مرتبط با رشته های تحصیلی)

تمامی خدمات فوق در بستر وب و در قالب پنل اختصاصی دانشگاه و دانشکده  قابل ارائه می باشند.

مشاورین

 دوره های آموزشی

 • توانمند سازی مشاور شغلی-تحصیلی+ ارائه مدرک معتبر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
 • دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی+ ارائه مدرک معتبر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
 • دوره مشاوره کنکور
 • دوره آموزشی مصاحبه استخدامی

سوپر ویژن

 • سوپرویژن مشاوره شغلی-تحصیلی
 • سوپرویژن مشاوره کنکور

کارگاه های آموزشی

 • غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی
 • برنامه ریزی تحصیلی در محیط های آموزشی
 • مهارت های مطالعه موفق
 • مدیریت زمان در محیط های آموزشی

آزمون های استاندارد روانشناختی( ابزارهای تشخیصی)

 • آزمون استعداد یابی (هدایت شغلی-تحصیلی(هشت)) (دارای تاییدیه از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور)
 • آزمون استخدامی
 • آزمون سنجش نخبگان (شناسایی استعداد های برتر)
 • آزمون های استعداد یابی (هدایت شغلی و تحصیلی به صورت حضوری و تحت وب)
 • انتخاب رشته دبیرستان با تکیه بر نتایج آزمون (ویژگی های روانشناختی فرد)(مشاوره حضوری و تلفنی)
 • معرفی شاخه ها و رشته های تحصیلی دبیرستانی و دانشگاهی
 • معرفی مشاغل (شرح شغل،شرح وظایف،زمینه های اشتغال و استخدام،درآمد،رشته های تحصیلی مرتبط و …)
 • انتخاب رشته کنکور با تکیه بر نتایج آزمون (ویژگی های روانشناختی فرد)
 • آزمون های استعداد یابی (هدایت شغلی و تحصیلی به صورت حضوری و تحت وب)
 • انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی وکارشناسی ارشد با تکیه بر نتایج آزمون (ویژگی های روانشناختی فرد)
 • انتخاب شغل با تکیه بر نتایج آزمون (ویژگی های روانشناختی فرد)(مشاوره حضوری و تلفنی)
 • معرفی مشاغل (شرح شغل،شرح وظایف،زمینه های اشتغال و استخدام،درآمد،رشته های تحصیلی مرتبط و …)
 • معرفی رشته های دانشگاهی ( مراکز دانشگاه، موسسات پژوهشی، انجمن های علمی، نرم افزارهای کاربردی، نشریات علمی، مشاغل تخصصی و …)
 • آزمون های استعداد یابی شغلی (هدایت شغلی به صورت حضوری و تحت وب)
 • انتخاب شغل با تکیه بر نتایج آزمون (ویژگی های روانشناختی فرد)(مشاوره حضوری و تلفنی)
 • معرفی مشاغل (شرح شغل،شرح وظایف،زمینه های اشتغال و استخدام،درآمد،رشته های تحصیلی مرتبط و …)
 • آموزش مهارت های رزومه نویسی
 • دوره جامع توانمند سازی کارشناس جذب و گزینش
 • آزمون های استخدامی
 • مصاحبه های استخدامی

 

 • انتخاب شغل
 • انتخاب رشته دبیرستان
 • انتخاب رشته کنکور
 • برنامه ریزی تحصیلی
 • رفع اضطراب تحصیلی
 • پیشرفت تحصیلی
 • انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد