09050942046
دانشجویان

دانشجویان

مدیران و سازمان ها

مدیران و سازمان ها

کارجویان


یکشنبه , 9 سپتامبر 2018
     


  • آزمون های استعداد یابی شغلی (هدایت شغلی به صورت حضوری و تحت وب)
  • انتخاب شغل با تکیه بر نتایج آزمون (ویژگی های روانشناختی فرد)(مشاوره حضوری و تلفنی)
  • معرفی مشاغل (شرح شغل،شرح وظایف،زمینه های اشتغال و استخدام،درآمد،رشته های تحصیلی مرتبط و …)
  • آموزش مهارت های رزومه نویسی