09050942046
مدیریت تولید

مدیریت تولید

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت مالی


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


بسته مدیریت مالی شامل خدمات ارزیابی و عارضه­ یابی کسب ­وکار از قبیل مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و امور مالی است.