09050942046
مدیریت مالی

مدیریت مالی

شبکه اجتماعی متخصصین

شبکه اجتماعی متخصصین

مدیریت فناوری اطلاعات


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


بسته مدیریت فناوری اطلاعات شامل خدمات ارزیابی و عارضه ­یابی کسب ­وکار از قبیل مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت فن آوری اطلاعات و  مدیریت انتقال تکنولوژی است.