09050942046
مدیریت استراتژیک، بازاریابی و فروش

مدیریت استراتژیک، بازاریابی و فروش

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت عمومی


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


بسته مدیریت عمومی سازمان شامل خدمات ارزیابی و عارضه­ یابی کسب­ وکار از قبیل سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی، مدیریت روابط عمومی، برنامه ریزی و تصمیم گیری (تحلیل ویژگی های برنامه ریزان و تصمیم گیران)، خلاقیت و نوآوری، کنترل و نظارت و مدیریت بحران است.