09050942046
مدیریت توسعه قابلیت­های کسب­ وکار

مدیریت توسعه قابلیت­های کسب­ وکار

مدیریت مالی

مدیریت مالی

مدیریت تولید


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


بسته مدیریت تولید شامل خدمات ارزیابی و عارضه ­یابی کسب­ وکار از قبیل مدیریت تولید، کارسنجی و روش سنجی، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت لجستیک و مدیریت تعمیرات و نگهداری است.