09050942046
مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت تولید

مدیریت تولید

مدیریت توسعه قابلیت­های کسب­ وکار


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


بسته مدیریت توسعه قابلیت­های کسب و کار شامل خدمات ارزیابی و عارضه­ یابی کسب­ وکار از قبیل مدیریت فرآیندها، مدیریت پروژه، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت، مدیریت بهره وری، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست است.