09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / نقش شبکه های اجتماعی در آموزش و یادگیری و ارائه راهکارهای اجرایی آن

نقش شبکه های اجتماعی در آموزش و یادگیری و ارائه راهکارهای اجرایی آن


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • عیسی زمانیان تهران،دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، کارشناس آموزش ابتدایی شهرستان سلسله
  • الهه آقاپور کردستان، دانشگاه کردستان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
  • استیره ابراهیمی کردستان، دانشگاه کردستان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی


چکیده

امروزه ارتباط ها حد و مرزهای خود را شکسته و همه در هر مکان و زمانی می توانند با هم در زمینه های متعدد در ارتباط باشند. شبکه های اجتماعی از جمله فناوری هایی که در تسهیل این امر بی نهایت تأثیر گذار بوده است. با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی در فضاهای اجتماعی، فردی و در جوامع امروز بشری رخنه کرده اند و شیوه زندگی، آموزش،یادگیری،کار و دانش را تحت تأثیر قرار داده است، بحث در این مورد خالی از لطف نیست. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش شبکه های اجتماعی به عنوان ابزای جهت آموزش ویادگیری و ارائه راهکارهای اجرایی آن می باشد.

مقاله حاضر از نوع مروری بوده و در تدوین آن از جستجوهای اینترنتی با استفاده از موتورهای جستجوگر،کلید واژه های شبکه های اجتماعی، آموزش و یادگیری،روش تدریس،در پایگاه داده های معتبر از جملهMagiran, Noormags, Scientific Information Database, Science Direct, Google Scholar  و مطالعات کتابخانه ای در کتب و مقالات علمی منتشر شده استفاده شده است.

همچنین در جستجوهای کتابخانه ای از کتاب ها ، پایان نامه،نشریات منتشر شده از سال ۱۳۹۶-۱۳۸۴ (۲۰۱۶-۲۰۰۵) استفاده شد و تعداد آن ها با بررسی انجام شده در حدود ۵۰ منبع بود که به دلیل همپوشی بسیار زیاد این منابع با همدیگر ، در نهایت ۳۰ منبع به عنوان منابع اصلی انتخاب گردید و مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها نشان داد شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری در سالهای اخیر با استقبال چشمگیری مواجه شده است و در حالت کلي با استفاده از این شبکه ها مي توان گامي در جهت تحقق عدالت آموزشي برداشت.

در نتیجه با توجه به تأثیرات فراوان کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش می بایست به طور علمی و با برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر طرح درس به سمت استفاده گسترده از این فناوری در امر آموزش حرکت کرد و شرایط لازم را با توجه به یافته های علمی قابل استناد، فرهنگ سازی در بین معلمان و خانواده ها، فراهم آوردن زیرساخت های موردنیاز و آموزش معلمان برای استفاده مطلوب و مناسب از شبکه های آموزشی در هر درس به فراخور نیاز آن فراهم آورد.

واژه های کلیدی: شبکه های اجتماعی، روش تدریس، آموزش و یادگیری، راهکارهای اجرایی