09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / طراحی محیط های یادگیری بر اساس الگوی اقدام پژوهی

طراحی محیط های یادگیری بر اساس الگوی اقدام پژوهی


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • فاطمه رضایی دانشجوی دکتری رشته ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا و دبیر دبیرستان های رودهن


چکیده

پژوهش در حین عمل یا اقدام پژوهی روشی موفقیت آمیز برای ترکیب عمل تدریس با تفکر، رویکرد نوینی در کلاس درس معلمانی است که یادگیری در بستر تعاملات اجتماعی را مورد توجه قرار داده اند. ارتقاء سطح ادراک، خلاقیت، بهبود استدلال و تمرین مهارت یادگیری مشارکتی از دستاورد های تدریس مبتنی بر اقدام پژوهی است. در تحقیق پیش رو بررسی الگوی اقدام پژوهی به عنوان یکی از الگوهای طراحی محیط های یادگیری در رویکرد سازنده گرایی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از منابع مختلف فارسی و انگلیسی کتابخانه ای و منابع موجود در شبکه های وب اطلاعات لازم گردآوری شده است. محورهای اصلی مورد بررسی عبارتند از: چرایی رویکرد طراحی آموزشی مبتنی بر سازنده گرایی، تعریف و ویژگی های  محیط های یادگیری سازنده گرا ، الگوی پیشنهادی بر اساس اقدام پژوهی . بر این اساس می توان مراحل زیر را برای طراحی محیط های یادگیری مبتنی بر اقدام پژوهی تعریف کرد: مرحله اول: تشخیص و شناسایی مشکل ، مرحله دوم: برنامه ریزی، شامل؛ انتخاب موضوع، انتخاب وسازماندهی گروه های یادگیری و محتوای مرتبط، فراهم آوردن منابع مورد نیاز. مرحله دوم: اجرای پژوه، مرحله سوم: ارزیابی و اصلاح، مرحله چهارم: یادگیری در محیط یادگیری مبتنی بر اقدام پژوهی .

واژگان کلیدی: طراحی، محیط های یادگیری، رویکرد سازنده گرایی، اقدام پژوهی.