09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / آموزش سواد رسانه‌ای: حلقه‌ی مفقوده در برنامه درسی مقطع ابتدایی

آموزش سواد رسانه‌ای: حلقه‌ی مفقوده در برنامه درسی مقطع ابتدایی


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • ریحانه صالح‌راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  • مریم افضل خانی استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار afzalkhani_mr@yahoo.com
  • وحیده  علیپور استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور


چکیده:

يونسکو سواد اطلاعاتي را به عنوان يکي از حقوق اساسي بشر که براي توسعه ملي، رفاه شهروندي، اقتصادي و استانداردهاي آموزشي ضروري است، تأييد کرده است. پژوهش با هدف بررسی آموزش سواد رسانه‌ای به عنوان حلقه‌ی مغفول در برنامه درسی مقطع ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردي است که در آن سعی شده ابتدا مطالب به روش کتابخانه اي جمع آوري شود و سپس  با روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ سپس با استخراج اسناد مورد نظر کار طبقه بندي آنها در تحقیق انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کتاب­ها، پایان نامه ها، مقاله های مرتبط بوده که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.

پس از آن  از طریق  تحلیل محتوای اسناد، اهمیت و نقش آموزش سواد رسانه‌ای در مقطع ابتدایی به عنوان حلقه مفقوده استخراج شد. يافته هاي پژوهش اهميت پرداختن به آموزش سواد رسانه اي در مدارس ابتدایی را به عنوان ضرورتي مهم در عصر کنوني، نشان مي دهد. دوره آموزش سواد رسانه اي مسیر را براي استفاده هوشمندانه، فعالانه و پويا از رسانه‌ها هموار مي‌کند. ارتقاي اين مهارت مي تواند نقش فعال تري براي دانش آموزان در استفاده از رسانه‌ها  ایفا کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود تألیف بسته آموزشی سواد رسانه­ای متناسب با نیازهای دانش­آموزان مناطق مختلف کشور در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

واژگان کلیدی: آموزش، سواد رسانه‌ای، برنامه درسی، مقطع ابتدایی.