09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / معرفی فصلنامه

معرفی فصلنامه


جمعه , 21 سپتامبر 2018
       
نویسندگان:
 


فصلنامه علمی تخصصی پیام فرهیختگان

هدف از انتشار فصلنامه علمی- تخصصی پیام فرهیختگان فراهم نمودن فضایی برای به اشتراک گذاشتن اندیشه های نو و تبادل نظر در حوزه ی تربیتی می باشد. از این رو امید داریم صاحبنظران، اساتید، معلمان و دانشجویان رشته های زیرمجموعه علوم تربیتی، نتایج فعالیت های پژوهشی و علمی خود را در قالب مقاله های پژوهشی، مروری و نظری به دبیرخانه فصلنامه ارائه نمایند، تا از این طریق بتوانیم به راهکارهایی برای حل مسائل نظری و عملی این حوزه مهم دست یابیم و پنجره هایی نو به روی علاقمندان مباحث علوم تربیتی باز نماییم.

این فصلنامه مقالات معتبر را در حوزه های زیر پس از تایید هیئت داوران به چاپ می رساند:

  • مسائل تربیتی مدارس
  • روانشناسی تربیتی
  • برنامه ریزی درسی
  • تکنولوژی آموزشی
  • مبانی نظری و اصول تعلیم و تربیت
  • یادگیری
  • فناوری های مبتنی بر وب در آموزش و یادگیری
  • روش های تدریس
  • مشاوره تحصیلی
  • و سایر مسائل مربوط به حوزه ی تربیتی