09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / شناسنامه فصلنامه

شناسنامه فصلنامه


جمعه , 21 سپتامبر 2018
       
نویسندگان:
 


  • صاحب امتیاز
  • موسسه هدایت فرهیختگان جوان
  • مدیر مسئول
  • دکتر محسن زارعی
  • سردبیر
  • دکتر حسن ملکی
  • مدیر داخلی
  • دکتر حجت اله الماسی
  • مدیر اجرایی
  • رحیم مرادی