09050942046

تأثیر بازی های رایانه ای آموزشی بر‌ارتقاء‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان،‌از‌دیدگاه‌ دبیران‌متوسطه‌دوره‌ اول‌ شهرستان‌ قرچک‌ سال‌ تحصیلی ۹۵-۹۶


جمعه , 10 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • داریوش نوروزی ( دکترای تکنولوژی سیستمهای آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، استاد دانشگاه الکترونیکی، تهران، ایران)
  • آمنه اکبرشریفی ( نویسنده ی مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه الکترونیکی، تهران، ایران)