09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / بررسی و نقد مبانی فلسفی و روانشناختی دیدگاه انسانگرایی در برنامه درسی با رویکرد تربیت اسلامی

بررسی و نقد مبانی فلسفی و روانشناختی دیدگاه انسانگرایی در برنامه درسی با رویکرد تربیت اسلامی


یکشنبه , 2 دسامبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • یعقوب عزیزی
  • مریم خدارحمی