09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / بررسی نظریه های انگیزش تحصیلی و عوامل مرتبط با مهارت در مطالعه

بررسی نظریه های انگیزش تحصیلی و عوامل مرتبط با مهارت در مطالعه


سه‌شنبه , 22 ژانویه 2019
       
نویسندگان:
 
  • مرضیه حبیبی  کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی  M. habibi008@gmail.Com