09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / بررسی میزان موفقیت طرح آموزش اولیای بیسواد دانش آموزان در مدارس استان کرمانشاه

بررسی میزان موفقیت طرح آموزش اولیای بیسواد دانش آموزان در مدارس استان کرمانشاه


جمعه , 17 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • فرهاد پروانه (دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه لرستان- مسئول سوادآموزی- farhad.parvaneh@yahoo.co)
  • عادل سلیمانی ( دکترای تخصصی جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران)