09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / بررسی رابطه سبک های ابزار هیجان باسلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان قرچک

بررسی رابطه سبک های ابزار هیجان باسلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان قرچک


یکشنبه , 2 دسامبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • فریدون فیروزی
  • حسن شمس اسفند آیاد
  • عبدالرضا شیرکوند