09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / اثربخشی آموزش مهارت دوستیابی بر بهزیستی روانشناختی و احساس تنهایی دانش آموزان دختر

اثربخشی آموزش مهارت دوستیابی بر بهزیستی روانشناختی و احساس تنهایی دانش آموزان دختر


جمعه , 17 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • زهرا طاهری ( کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا atenaa291@gmail.com)