09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / آسیب شناسی داستان های مذهبی برای گروه سنی کودک و نوجوان

آسیب شناسی داستان های مذهبی برای گروه سنی کودک و نوجوان


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • پژوهشگر: فاطمه کریمی  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی


چکیده     

پژوهش حاضر، جستاری توصیفی، تحلیلی است که با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه­ای با هدف بررسی داستان زندگی امام زمان (عج) به دلیل گیرایی، کنش­گری و دربرداشتن آموزه­های اخلاقی انجام شده است تا بتواند ویژگی­ های برجسته­ و کاستی­ های این دسته از داستان­ها را نمایان سازد.

برای دستیابی به این هدف، پس از بررسی محتوا، ساختار آثار، نکات مربوط به هر یک از محورهای مزبور جداگانه یادداشت ­برداری و تحلیل شده است. مطابق با یافته ­های پژوهش، در بحث آسیب­ شناسی ساختاری، مؤلفه­ هایی نظیر ذکر یا عدم ذکر منابع، واژگان دشوار، عبارات عربی، جمله­ های شعارگونه ارزیابی شدند که بنابر آن در پاره ­ای از داستان­ها، کاستی­ هایی مانند عبارات ناپسند، کلمات نامأنوس و گفته های شعارگونه و مزایایی نظیر عدم استفاده از زبان محاوره­ای وجود داشت. در محور محتوایی نیز مؤلفه ­هایی مانند ترویج فقر و گوشه نشینی و عدم تحریک حس کنجکاوی بررسی شد و نواقصی مانند مناسب نبودن مفاهیم با قدرت درک مخاطب در برخی از داستان­ها و محاسنی نظیر عدم ترویج خرافات در کل آثار دیده شد.

کلید واژگان: آسیب شناسی، داستان های مذهبی، داستان های کودکان و نوجوانان