09050942046
توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت استقرار انواع صنایع

توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت استقرار انواع صنایع

اولین همایش بین المللی نقش فناوری های نوین در علوم انسانی

اولین همایش بین المللی نقش فناوری های نوین در علوم انسانی

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


هدف فصلنامه  فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با علوم تربیتی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران بهبود بخشد و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر را در حوزه های زیر به چاپ می رساند:

  • آموزش در مدارس راهنمایی و دبیرستان
  • تحلیل نیازهای آموزشی دانش آموزان
  • فاکتورهای فردی در آموزش
  • یادگیری خودتنظیمی
  • اندازه گیری و سنجش آموزشی
  • برنامه ریزی درسی
  • کاربرد روش های تدریس در آموزش
  • تاثیر فناوری های جدید در فرآیند تدریس و آموزش
  • کاربرد نظریه های تربیتی در فرآیند تدریس
  • و …

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسئولان کتابخانه ها اجازه می دهد که گردآوری کامل را از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.