09050942046

شبکه فرهیختگان

خانه / خدمات / شبکه فرهیختگان

شبکه فرهیختگان

قرن 21 به سمتی می ‌رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارت های رایانه‌اى نیاز خواهند داشت. در مدارس هوشمند، رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیر می‌ گذارد و برنامه ‌های درسی را تا حدودی تغییر می ‌دهد ولی در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ ماند؛ چرا که در روابط اجتماعی به دانش‌ آموزان یاری می‌ رساند. در این مدارس دانش ‌آموزان می ‌آموزند که انبوهی از اطلاعات را پردازش کنند و از این اطلاعات در جهت یادگیری بیشتر استفاده کنند. دانش ‌آموزان حتی می ‌توانند با منابع علمی سایر مدارس ارتباط برقرار کنند. فعالیت شبکه علمی دانش آموزی نیز در همین راستا می باشد. این شبکه فراهم کننده بستری در راستای محتواسازی، ارتباط کاربران و هوشمندسازی مدارس می باشد. محتواسازی در شبکه فرهیختگان به معنای تولید، اشتراک گذاری و هم افزایی محتوای آموزشی توسط مدارس مختلف می باشد. در این زمینه دانش آموزان و معلمان می توانند فایل های آموزشی مورد نیاز خود را از شبکه فرهیختگان تهیه و یا در این شبکه به اشتراک گذارند. این شبکه امکان برقراری ارتباط بین معلم، دانش آموز و والدین را بصورت آنلاین فراهم می آورد. شبکه فرهیختگان در عمل بستری را فراهم آورده است که مدارس در غالب آن بتوانند با ایجاد زمینه های دسترسی سریع به اطلاعات، به افزایش بازدهی علمی و پژوهشی دست یابند