09050942046
ویژه مشاوران

ویژه مشاوران

مدیریت استراتژیک، بازاریابی و فروش

مدیریت استراتژیک، بازاریابی و فروش

سامانه عارضه یابی سازمان


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


بسته نرم افزاری تعاملی برای ارزیابی، عارضه یابی و استانداردسازی سازمان­ها و شرکت­ها

شامل ویژگی های زیر است:

  • ارائه گزارش وضع موجود سازمان در هر فرآیند به مدیران سازمان‏ها
  • تعیین فاصله سازمان از نقطه مطلوب در هر یک از شاخص ­های مربوط به هر فرآیند
  • تعیین موقعیت سازمان در هر فرآیند در محیط رقابتی
  • رتبه­ بندی سازمان­ های فعال در هر صنعت
  • معرفی نقاط مستعد بهبود در هر فرآیند و ارائه راهکارهای اولیه برای بهبود بر اساس بسته­ های تجویزی